Me Today'sDate365, të marrë datën e tanishme shpejt. Nëse ju keni një kompjuter, tabletë ose smartphone, data e tanishme do të shfaqet menjëherë.

Data sot është:

Today'sDate365, prezantim
Today'sDate365, prezantim

Çfarë date është sot? Shumë njerëz pyes këtë pyetje. Today'sDate365 është një kalendar ditë e cila ju lejon për të parë datën e tanishme shpejt dhe falas.

Data, defintion

Data është një tregues i kohës duke përcaktuar një ditë të vetme. Kalendari Gregorian përdorur nga shumica e vendeve të prerë vit në 12 muaj, 365 ditë (366 në vitin e brishtë) dhe 28, 30 ose 31 ditë në muaj (29 në vitin e brishtë).

Data dhe IT

Në informatikë, data (metadata) është përdorur për të treguar një ditë kalendarik në kalendarin gregorian. Data kështu tregon një ditë (si në kuptimin e zakonshme), por mund të përmbajë edhe një kohë në një zonë kohore.

Data e sotme, shkrim

Mënyrat e ndryshme për të treguar shenjë data e tanishme ekzistojnë nëpër vende: dy më të njohur janë endian pak (dd-mm-vvvv) dhe endian i madh (yyyy-mm-dd). Formati 8601 ISO kërkon përdorimin e shifrave furrë për vitin dhe të vendosur rendin e çdo elemente të tilla si vitin, muajin dhe ditën.